ZP.34111-16/09                                                      Będzin, dnia 09.09.2009 r.

                                    

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Remont chodnika i drogi dojazdowej do garaży w ciągu ul. Andersa w Będzinie w ramach zadania „ Remonty kapitalne dróg”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1: W pozycji nr 40 – wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km , inwestor narzucił konkretną odległość wywozu , w pozostałych przypadkach oferent sam określa odległość odwozu.

ODPOWIEDŹ 1:

W pozycji nr 40 przedmiaru robót błędnie podano odległość odwozu. Oferent sam określa odległość odwozu.

PYTANIE 2:   Czy koszt utylizacji zawarty w poz. 41 (gruzu z asfaltobetonu , gruz z krawężników, kruszywo) dotyczy tylko działu nr. 3 – Droga dojazdowa do garaży ?

ODPOWIEDŹ 2: Zgodnie z pkt. XII SIWZ – (str.8) koszty utylizacji i składowania   odpadów , oferent winien ująć w narzucie kosztów pośrednich do kosztorysu ofertowego.

Tak więc poz. 41 należy wykreślić z przedmiaru robót.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wszystkich Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:10.09.2009 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:10.09.2009 13:07