ZP.34111-10/09                                                                           Będzin, dnia 11.09.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi w ulicy bocznej
od ul. Namiarkowej”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

VAR-MONT Sławomir Mularczyk , ul. Niwecka 1 ,                        41-200 Sosnowiec

1 111 657,62 zł

2.

ASKON TRANS & DESIGN , ul. Bursztynowa  2B , 42-500 Będzin

799 448,48 zł

3.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „DUO” Sp. z o.o. ,   ul. Gen. Grota Roweckiego 130 
41-200 Sosnowiec

1 199 618,00 zł

4.

Zakład Remontowo -  Budowlany Instalatorstwo „BALGAZ” ul. Czeladzka 24 , 41-205 Sosnowiec

1 024 917,74 zł

5.

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
„ESBUD” Sp. z o.o. ,  ul. Świerczewskiego 115
42-500 Będzin

Partner: Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer

ul. Panewnicka 90, 40-761 Katowice

Po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej

870 270,44 zł

6.

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „INTERPROMEX” , ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

1 104 023,14 zł

7.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji i Melioracji „EKOWODBUD” Sp. z o.o.  ul. Zagórska 35 A , 42-500 Będzin

1 286 058,01 zł

8.

P.P.U.H ‘LIBUD” s.c  Libera Adam ,Libera Jacek , ul. Sucha 48 A ,   41-200 Sosnowiec

1 239 054,50 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena


RAZEM

2

100,00

100,00

5

91,86

91,86

6

72,41

72,41

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

ASKON TRANS & DESIGN , ul. Bursztynowa  2B , 42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                                                                      

                                               PREZYDENT MIASTA
                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:11.09.2009 13:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:11.09.2009 13:48