Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 03.09.2009 r.

w sprawie:


 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu.
 • zawarcia umowy użyczenia lokalu z wniosku Klubu Sportowego Pierwszego
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu z wniosku Pani Katarzyny Bańbuła
 • przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w formie przetargu oraz ogłoszenia ich wykazu
 • ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu oraz ustalenia stawek wywoławczych czynszu w pierwszym przetargu.
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.
 • wyłączenia z użytkowania lokali mieszkalnych
 • powołania Komisji Opiniującej ds. rozpatrywania ofert w konkursie z zakresu pomocy społecznej.
 • powołania gminnego zespołu do realizacji projektu "Śląska Karta Usług Publicznych".
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • nie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej w związku z planowanym uwłaszczeniem Spółdzielni Mieszkaniowej "WSPÓLNOTA" z siedzibą w Będzinie - działkami zabudowanymi budynkami wielorodzinnymi, położonymi przy ulicy Kolejowej 14, 16 i 24
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2451/3 karta mapy 9 obręb Grodziec o powierzchni 6m2, położonej w Będzinie przy ulicy Boleradz.
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 2449/1 i 2450/1 kart mapy 9 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 4m2, położonych w Będzinie przy ulicy Boleradz.
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2461/1 karta mapy 9 obręb Grodziec o powierzchni 18m2, położonej w Będzinie przy ulicy Boleradz.
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 5932/2 karta mapy 18 obręb Grodziec o powierzchni 65m2, położonej w Będzinie przy ulicy Orkana.
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym.
 Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 03.09.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:14.09.2009 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:14.09.2009 11:13