ZP.34111-11/09                                                                           Będzin, dnia 14.09.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Remont chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Będzinie w ramach zadania: Remonty kapitalne dróg”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Usługi Remontowo-Budowlane „ SZYMBUD” Szczepan Krzewicki

Ul. Turystyczna 11, 34-371 Ujsoły

360 583,15 zł.

2.

Firma Handlowo-Usługowa „ H.P.M” S.C

 Maciej Hałęza, Agnieszka Hałęza

Ul. Jagiellońska 13a/93, 41-200 Sosnowiec

184 498,53 zł.

3.

Firma DROMAX S.C.

M. Jędrzejewski, P. Musiał

Ul. Katowicka 67, 42-263 Wrzosowa

172 356,77 zł.

4.

NOVUM INVEST Spółka Jawna

Ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

211 899,90 zł.

5.

VAR-MONT Mularczyk Sławomir

Ul. Niwecka 1, 41-200 Sosnowiec

188 688,99 zł.

6.

Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych  Władysław Wiktorowicz,Ul. Limanowskiego 8,

42-500 Dąbrowa Górnicza

187 162,12 zł.

7.

Miejski  Zarząd Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15,

41-303 Dąbrowa Górnicza

221 484,50 zł.

8.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„ espri” Sp. z o.o.

Ul. Spacerowa 3, 41-250 Czeladź

181 301,67 zł.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

9.

Zakład Budowlano - Drogowy “ WOGBUD”

Kwaśniów Górny, Ul. Długa 49, 32-310 Klucze

182 873,38 zł.

10.

MPGKiM Sp. z.o.o.

Ul. Śmiłowskiego 15,

 41-100 Siemianowice Śląskie

299 280,25 zł.

11.

P.P.U.T.H „ Adamczyk i Syn” S.C.

Ul. Furmana 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza

211 634,21 zł.

12.

Zakład Usług Brukarskich Produkcyjno-Handlowych i Transportowych Władysław Gawron

Brzękowice Górne 34, 42-504 Będzin

230 366,98 zł.

13.

Zakład  Budowlano-Inżynieryjny

„ BRUK-BUD” Marek Wereszczyński

Ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice

177 338,08 zł.

14.

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „ INTERPROMEX” Sp. z o.o.

Ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

188 149,40 zł.

15.

P.P.U.H „ LIBUD” S.C.

Liberda Adam, Liberda Jacek

Ul. Sucha 48a, 41-200 Sosnowiec

173 243,39 zł.

16.

„ DROGREM” S.C. Łukasz Kyrcz, Teresa Kyrcz, ul. Prusa 40/4, 41-902 Bytom

221 311,06 zł.

17.

PPUH „ LENARD”

Ul. Kazdębie P-41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej 211 695,17 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena


RAZEM

3

100,00

100,00

8

95,06

95,06

9

94,24

94,24

14

91,60

91,60

16

77,87

77,87

17

81,43

81,43

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Firma DROMAX S.C. M. Jędrzejewski, P. Musiał

ul. Katowicka 67, 42-263 Wrzosowa

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                 

                                              PREZYDENT MIASTA
                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.09.2009 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.09.2009 10:50