ZP.34111-17/09                                                              Będzin, dnia 15.09.2009r.

    

       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn: „ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści trawę o następujących parametrach:
wysokość całkowita nawierzchni: min 22mm,
gęstość (ilość włókien) min 330.000,
ciężar całkowity: min 1900g/m2
rodzaj włókna : polietylen, 100% monofil
dtex min: 8.800

Odpowiedź 1: Dopuszcza się zastosowanie trawy o parametrach równych lub lepszych od określonych w dokumentacji projektowej. Przy czym uściśla się, że należy zastosować trawę z włóknami fibrylowanymi  o wysokości całkowitej w przedziale 17mm do 22mm.

Pytanie 2: Czy dopuszcza się złożenie deklaracji producenta trawy na zgodność z normą PN-EN 15330:2008 (jest to norma obecnie obowiązująca) w zamian za wymaganą w SIWZ aprobatą techniczną lub rekomendacja (aprobat nie wydaje się od 2004 roku).
Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza złożenie deklaracji producenta na zgodność z normą PN-EN 15330:2008.

PREZYDENT MIASTA      

                                                                                               mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.09.2009 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.09.2009 14:25