ZP.34121-22/09                                                   Będzin, dnia 17.09.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34   

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Gminy Będzin, celem ich zbycia ”.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

    1

Zakład Usług Inwestycyjnych

 „INBUD”  Sp. z o.o.

41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 13/47

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego   z wykorzystaniem istniejącej, aktualnej dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji  145,18 zł
- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynkach, w których sprzedaż jest kontynuowana , bez uprzedniej inwentaryzacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji pojedynczego lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń przynależnych   193,98 zł

- za wykonanie inwentaryzacji budowlanej 1 m2 powierzchni budynku ( w ilości egzemplarzy uwzględnionej w zakresie opracowania)  dla budynków  1,46 zł

    2

Grupa Konsultingowa DEFIN Sp. z o.o.

41-500 Chorzów, ul. Wolności 127

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego   z wykorzystaniem istniejącej, aktualnej dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji 

280,60 zł

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynkach, w których sprzedaż jest kontynuowana , bez uprzedniej inwentaryzacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji pojedynczego lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń przynależnych   451,40 zł

- za wykonanie inwentaryzacji budowlanej 1 m2 powierzchni budynku ( w ilości egzemplarzy uwzględnionej w zakresie opracowania)  dla budynków  4,27 

  

     3

   

ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy s.c.

44-100 Gliwice, ul. Lipowa 65

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego   z wykorzystaniem istniejącej, aktualnej dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji 

170,80 zł

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynkach, w których sprzedaż jest kontynuowana , bez uprzedniej inwentaryzacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji pojedynczego lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń przynależnych   268,40 zł

- za wykonanie inwentaryzacji budowlanej 1 m2 powierzchni budynku ( w ilości egzemplarzy uwzględnionej w zakresie opracowania)  dla budynków 

5,49zł

  

    4

    

   

Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji

Sp. z o.o.

41-902 Bytom, ul. Józefczaka 29

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego   z wykorzystaniem istniejącej, aktualnej dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji 

195,20 zł

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynkach, w których sprzedaż jest kontynuowana , bez uprzedniej inwentaryzacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji pojedynczego lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń przynależnych   256,20 zł

- za wykonanie inwentaryzacji budowlanej 1 m2 powierzchni budynku ( w ilości egzemplarzy uwzględnionej w zakresie opracowania)  dla budynków 

1,83 zł

  

    5

    

   

Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami „CENBUD”

43-100 Tychy ul. Nowokościelna 8

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego   z wykorzystaniem istniejącej, aktualnej dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji 

122,00 zł

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynkach, w których sprzedaż jest kontynuowana , bez uprzedniej inwentaryzacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji pojedynczego lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń przynależnych   219,60 zł

- za wykonanie inwentaryzacji budowlanej 1 m2 powierzchni budynku ( w ilości egzemplarzy uwzględnionej w zakresie opracowania)  dla budynków 

1,22 zł

  

    6

    

   

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.

41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 31

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego   z wykorzystaniem istniejącej, aktualnej dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji 

157,38 zł

- za wykonanie operatu szacunkowego pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynkach, w których sprzedaż jest kontynuowana , bez uprzedniej inwentaryzacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji pojedynczego lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń przynależnych   213,50 zł

- za wykonanie inwentaryzacji budowlanej 1 m2 powierzchni budynku ( w ilości egzemplarzy uwzględnionej w zakresie opracowania)  dla budynków 

1,53 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

91,91

91,91

2

39,50

39,50

3

59,56

59,56

4

70,16

70,16

5

94,17

94,17

6

84,74

84,74

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ  UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami „CENBUD”

43-100 Tychy ul. Nowokościelna 8

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

PREZYDENT MIASTA

           mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.09.2009 07:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.09.2009 07:38