Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.09.2009 r.

w sprawie:
 • zmiany w Zarządzeniu Nr 0151/594/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wykonania uchwały Nr LXI/673/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin
 • wykonania uchwały Nr XLI/708/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Będzin oraz uchwały Nr XLIII/772/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLI/708/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Będzin
 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
 • zamiany nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Będzinie przy ul. Mickiewicza i ul. Paryskiej pomiędzy Gminą Będzin, a Panią Gabrielą Bijak oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w formie zamiany

 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Będzinie - Grodźcu przy ulicy Mickiewicza,
- powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0151/427/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.09.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:23.09.2009 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:25.09.2009 10:46