ZP.34121-21/09                                                                           Będzin, dnia 23.09.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Czyszczenie kanalizacji  deszczowej na terenie miasta Będzina”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Konsorcjum:

1.Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin

2. Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo- Usługowe „ INTERPROMEX” Sp. z o.o.     ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

219 904,39 zł

2

„ QUATRO” S.C

ul. Ks. Siemaszki 1, 31-201 Kraków

195 474,50 zł

3

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

339 038,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena


RAZEM

1

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Konsorcjum:

1.Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin

2. Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo- Usługowe „ INTERPROMEX” Sp. z o.o.     ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                  Z upoważnienia  PREZYDENTA MIASTA
                  
WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:24.09.2009 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:24.09.2009 11:43