ZP.34111-13/09                                                  Będzin, dnia 24.09.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Remont chodnika w ciągu ul. Piastowskiej w Będzinie w ramach zadania: Remonty kapitalne dróg”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Zakład Budowlano – Drogowy „ WOGBUD” ul. Długa 49,  32-310 Klucze

170 030,09 zł

2.

BUDOMAX Marcin Sieradzki 42-244 Mstów, Jaskrów
ul. Częstochowska 234

170 211,97 zł

3.

P.P.U.H ‘LIBUD” s.c  Libera Adam ,Libera Jacek , ul. Sucha 48 A , 
 41-200 Sosnowiec

177 428,28 zł

4.

Zakład Remontowo -  Budowlany Instalatorstwo „BALGAZ”    
ul. Czeladzka 24 , 41-205 Sosnowiec

234 244,71 zł

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Eugeniusz Fisior ,
ul. Wyzwolenia 23 , 42-624 Ossy , Tąpkowice

246 398,52 zł

6.

ASKON TRANS& DESIGN ul. Bursztynowa 2B,  42-500 Będzin

185 693,33 zł

7.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Teasan” Gabriela Philipp
i Wspólnicy S.J. ul. Fabryczna 16, 41-404 Mysłowice

177 115,95 zł

8.

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „INTERPROMEX”  ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

155 411,34 zł

9.

MPGKiM Sp. z o.o. Ul. Śmiłowskiego 15,  41-100 Siemianowice Śląskie

239 970,47 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena


RAZEM

8

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „INTERPROMEX” 

ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

     Z upoważnienia  PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:25.09.2009 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:25.09.2009 08:37