XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • przystąpienia gminy do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • wprowadzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulic: Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło
 • akceptacji porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Jelenia Góra oraz Miastem Międzyzdroje
 • imiennego zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia z terenu Republiki Kazachstanu
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • przystąpienia do Projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Priorytet II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwoju elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • zmiany uchwały nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok.
 • zwiększenia stanu środków na początek roku oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina, złożonej przez Panią Ewę Domagała

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:07.10.2009 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:01.09.2010 12:04