ZP.34111-16/09                                                                     Będzin, dnia 12.10.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

,,Remont chodnika i drogi dojazdowej do garaży w ciągu ul. Andersa w Będzinie  w ramach zadania: Remonty kapitalne dróg”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Miejski Zarząd ulic i Mostów Sp. z o.o.

Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15

41-303 Dąbrowa Górnicza

136.553,01 zł.

2.

VAR-MONT Mularczyk Sławomir

Ul. Niwecka 1, 41-200 Sosnowiec

144.323,02 zł.

3.

MPGKiM Sp. z o.o.

Ul. Śmiłowskiego 15, 41-100 Siemianowice Śląskie

149.172,41 zł.

 Po poprawie omyłki

149.172,40 zł.

4.

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe„ INTERPROMEX” Sp. z o. o.

Ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

121.978,87 zł.

5.

Zakład Budowlano-Drogowy „ WOGBUD”

Ul. Długa 49, Kwaśniów Górny, 32-310 Klucze

148.205,10 zł.

6.

„ JANSBUD” Jan Soboń

Ul. Polska 42, 42-400 Zawiercie

129.136,93 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

89,33

89,33

2

84,52

84,52

3

81,77

81,77

4

100,00

100,00

5

82,30

82,30

6

94,46

94,46

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo- Usługowe „ INTERPROMEX” Sp. z o.o.

ul. Paryska 11, 42-100 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                 

                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                       mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:13.10.2009 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:13.10.2009 12:16