ZP.34101-15/09                                                                Będzin, dnia 14.10.2009 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Remont chodnika przy ulicy Zwycięstwa na wysokości bloków 4; 6; 8 w ramach zadania „ Remonty kapitalne dróg ”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

Lp.

Wykonawca

CENA

P.P.U.H „ LENARD” Sylwester Lenard

ul. Kazdębie P41,

42-530 Dąbrowa Górnicza

34 396,97 zł.

BETA Technology System

mgr inz. Leszek Szymała

ul. Jacka 18, 41-707 Ruda Śląska

24 366,05 zł.

„ P.W. TAKO” Sp. z.o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 2

42-680 Tarnowskie Góry

71 709,60 zł.

Przedsiębiorstwo Budowlane

„ CSBG” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

31 654,60 zł.

Zakład Budowlany „ ZETBUD” Zofia Borecka Grząślewicz

ul. Wolska 1, 41-310 Dąbrowa Górnicza

32 659,36 zł.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15,

 41-303 Dąbrowa Górnicza

31 209,75 zł.

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „ INTERPROMEX” Sp. z o.o.

ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

40 275,58 zł.

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

BETA Technology System

mgr inz. Leszek Szymała

ul. Jacka 18, 41-707 Ruda Śląska

Najniższa cena.

Prezydent Miasta

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.10.2009 07:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.10.2009 07:43