Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie:

 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych

 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu

 • zmiany w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • zmian w zarządzeniu Nr 0151/130/2009 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym

 • zmiany w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • nieodpłatnego przejęcia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 3799/13 karta mapy 3 obręb Łagisza o powierzchni 596 m2, położonej w Łagiszy przy ulicy Kolorowej

 • zmiany w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.10.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:20.10.2009 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:20.10.2009 11:46