ZP.34111-18/09                                                               Będzin, dnia 20.10.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

,,REMONT KAPITALNY DRÓG OSIEDLOWYCH

W BĘDZINIE PRZY  UL. MICKIEWICZA”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Zakład Budowlano- Drogowy „WOGBUD”
ul. Długa 49, 32-310 Klucze , Kwaśniów Górny

205 117,82 zł

2.

Konsorcjum:

Lider - Miejski Zarząd Ulic i Mostów Sp. z o.o.

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15

Członek- Inprorem Sp. z o.o.

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12/214

209 015,21 zł

3.

„JANSBUD” Jan Soboń , ul. Polska 42 ,     42-400 Zawiercie

209 631,22 zł

4.

VAR- MONT Mularczyk Sławomir              ul. Niwecka 1 , 41-200 Sosnowiec

219 117,99 zł

5

Konsorcjum:

Zakład Robót Specjalistycznych Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna ul. Korfantego 17

Zakład Robót Specjalistycznych Rafał Szostak

43-200 Pszczyna ul. Lompy 4

210 129,96 zł

6

MPGKiM Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

218 790,55 zł

7

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe “INTERPROMEX” Sp. z o.o.
ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

241 633,32 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena


RAZEM

2

100,00

100,00

3

99,71

99,71

4

95,40

95,40

5

99,47

99,47

6

95,53

95,53

7

86,50

86,50

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Konsorcjum:

Lider - Miejski Zarząd Ulic i Mostów Sp. z o.o.

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15

Członek- Inprorem Sp. z o.o.

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12/214

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                 

                                                                                      

                                               PREZYDENT MIASTA
                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.10.2009 08:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.10.2009 08:04