ZP.34111-17/09                                                                               Będzin, dnia 22.10.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

dot.: „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Nr oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

CENA

1

PANORAMA II SP. Z O.O.

UL.SŁONECZNA 73, 81-605 GDYNIA

661 980,88 zł

2

CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.RL

09026 SAN SPERATE ( CA) – WŁOCHY

VIA DELLE CANNE 10

645 972,98 zł

Po poprawie omyłek:

656 421,22  zł.

3

KOSTRZEWA SP. Z O.O.

RYNEK  8 i 9  41-400 MYSŁOWICE

674 915,01zł

4

HEMET SP. Z O.O.

UL.FABRYCZNA 23 a

65-001 ZIELONA GÓRA

927 392,17 zł

5

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

UL.TAMKA 38 00-355 WARSZAWA

686 181,51 zł

                         Po poprawie omyłek:

                                               685 125,26 zł

6

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRETASPORT ILONA STAŃCZYK

UL.JAWOROWA 2

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

577 735,39 zł

7

DROMOT SP. Z O.O.

UL.BIELSKA 32 43-200 PSZCZYNA

                                              720 395,09 zł               

             Po poprawie omyłek:

                                               716 443,56 zł

8

KONSORCJUM:

LIDER KONSORCJUM: PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYJNO – USŁUGOWO - HANDLOWE SYNKRET SP. Z O.O.

UL.DŁUGA 69 41-506 CHORZÓW

CZŁONEK KONSORCJUM: WINSEL SP. Z O.O.

UL.AZOTOWA 13 41-503 CHORZÓW

CZŁONEK KONSORCJUM: MEDIA STADION
SP. Z O.O.UL. BIAŁOWIESKA 2

71-010 SZCZECIN

695 807,30 zł

9

KONSORCJUM:

1.FIRMA USŁUGOWO – BUDOWLANA „ANESTI”

UL.JEDNOŚCI 10 41-208 SOSNOWIEC

2.ZAKŁAD USŁUGOWY „JAMPICH”

UL.LENARTOWICZA 68/84 41-219 SOSNOWIEC

628 505,54 zł

Po poprawie omyłek:

628 524,82 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

87,27

87,27

2

88,01

88,01

5

84,33

84,33

6

100,00

100,00

7

80,64

80,64

8

83,03

83,03

9

91,91

91,91


4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRETASPORT ILONA STAŃCZYK

UL.JAWOROWA 2

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                 

                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                                              mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:23.10.2009 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:23.10.2009 11:33