XLV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia raportu na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009
 • określenia limitu nowo wydanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2010
 • przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina. Aktualizacja na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2018"
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2010 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • zwolnień do podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała Nr XLV/797/2009

 • wysokości opłat od posiadania psów i zwolnień z opłat od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr XLV/798/2009

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Świerczewskiego
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Boleradz
 • zmiany Uchwały Nr XVI/182/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Będzina"
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na zakup wideoendoskopu dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok
 • zmiany uchwały Nr XLIV/785/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 września 2009 r. w sprawie: imiennego zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia z terenu Republiki Kazachstanu

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:05.11.2009 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:05.11.2009 10:30