Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.10.2009 r.

w sprawie:


 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości

 • zawarcia umowy użyczenia lokalu z wniosku stowarzyszenia pod nazwą: "Inicjatywa Stary dworzec"

 • wprowadzenia regulaminu określającego zasady wpłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

 • zmiany w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • umorzenia odsetek z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości oznaczonej działką nr 2360/4 na karcie mapy 7 obręb Łagisza położonej przy ulicy Pokoju

 • oddania w użytkowanie wieczyste w trybie art 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. działki gruntu położonej przy ul. Broniewskiego zabudowanej obiektem garażowym

 • oddania w użytkowanie wieczyste w trybie art 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. działki gruntu położonej przy ul. Sienkiewicza zabudowanej obiektem garażowym wraz z udziałem w działce drogowej na rzecz posiadacza tej nieruchomości

 • oddania w użytkowanie wieczyste w trybie art 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. działki gruntu położonej przy ul. Stalickiego zabudowanej obiektem garażowym wraz z udziałem w działce drogowej na rzecz posiadacza tej nieruchomości

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • zmiany w Zarządzeniu Nr 0151/82/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • zmiany w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok

 • zmian w układzie wykonawczym

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • zmiany w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • przyznania stypendium najzdolniejszym uczniom i studentom - mieszkańcom BędzinaPowrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.10.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:05.11.2009 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:12.11.2009 12:17