ZP.34111-20/09                                                                           Będzin, dnia 10.11.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Projekt wraz z wykonawstwem miejsc postojowych na Osiedlu Zamkowym”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

369 904,00 zł

341 471,90 zł

1

PROKOM Beata Molicka

ul. Spółdzielcza 2

41-200 Sosnowiec

369 904,00 zł 

2.

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe “INTERPROMEX” Sp. z o.o.
ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

341 471,90 zł

   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena


RAZEM

1

92,31

92,31

2

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe “INTERPROMEX” Sp. z o.o.
ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

        

                                                                                      

                                               PREZYDENT MIASTA
                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:12.11.2009 07:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:12.11.2009 07:48