ZP.34126-15/09                                                               Będzin, dnia 12.11.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Będzinie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Nr oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

CENA

1

Yamo Sp. z o.o. Oddział Katowice

 Al. Roździeńskiego 188b , 40-203 Katowice

128 100,00 zł.

2

QUMAK-SEKOM S.A ,Al. Jerozolimskie 94,

00-807 Warszawa

 Filia w Bielsku Białej ul. 11 Listopada 60/62 ,               43-300 Bielsko Biała

125 891,80 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

98,28

98,28

2

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

QUMAK-SEKOM S.A ,Al. Jerozolimskie 94,

00-807 Warszawa

Filia w Bielsku Białej ul. 11 Listopada 60/62 ,  43-300 Bielsko Biała

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

  PREZYDENT MIASTA

                                                      mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:12.11.2009 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:12.11.2009 13:09