ZP. 34126-17/09                                                              Będzin, dnia 27.11.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi , celem zbycia lokali mieszkalnych”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

BIURO RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO PAWEŁ RUSEK, WITOLD RUSEK SPÓŁKA CYWILNA
32—300 OLKUSZ   Ul. BYLICY 1/5

5 124,00 zł

2.

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
INBUD” SPÓŁKA Z O.O.
41-200 SOSNOWIEC AL. ZWYCIĘSTWA 13 /47

3 757,60 zł

3.

„CREO” EWA ŁUKASIK,
40-036 KATOWICE, ul. LIGONIA 28/4

4 953,20 zł

4.

RZECZOZNAWCA MAJATKOWY mgr inż. Edward Elżbieciak 41-214 SOSNOWIEC
ul. BRACI ALBERTA 14a

5 294,80 zł

5.

„ TEAM” S.C. P. Anna Rój i P. Marek Trząski, 41-200 SOSNOWIEC
UL. BACZYŃSKIEGO 14/9

4 782,40 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

2.

100,00

100,00

4.

70,97

70,97

5.

78,57

78,57

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
INBUD” SPÓŁKA Z O.O.
41-200 SOSNOWIEC AL. ZWYCIĘSTWA 13 /47

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

           

                                            

PREZYDENT MIAST

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:27.11.2009 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:27.11.2009 13:18