Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 04.12.2009 r.

w sprawie:

 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu biurowego z wniosku Pana Adama Skutnika

 • powołania Komisji Opiniującej ds. rozpatrywania ofert w konkursach z zakresu pomocy społecznej

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • zmiany przebiegu służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu, ustanowionej aktem notarialnym Rep A Nr 2096/2009 z dnia 27.03.2009r.

 • nabycia na rzecz Gminy Będzin działki oznaczonej numerem geodezyjnym 8 karta mapy 16 obręb Będzin, położonej przy ul. Paryskiej

 • zaakceptowania wysokości rozliczeń za grunt wydzielony pod drogę gminną - ul. Kwiatowa

 • zaakceptowania wysokości rozliczeń za grunt wydzielony pod drogę gminną - ul. Kwiatowa

 • zaakceptowania wysokości rozliczeń za grunt wydzielony pod drogę gminną - ul. Kwiatowa

 • zaakceptowania wysokości rozliczeń za grunt wydzielony pod drogę gminną - ul. Kwiatowa

 • odpłatnej służebności przesyłu

 • odpłatnej służebności przesyłu

 • powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 04.12.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:15.12.2009 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:15.12.2009 14:26