ZP. 34121-28/09                                                   Będzin, dnia 16.12.2009r.

    INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34   

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ZIELENI GMINNEJ  W 2010 ROKU–

( OPRÓŻNIANIE KOSZY, ZBIERANIE ŚMIECI I INNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z UTYLIZACJĄ ODPADÓW) ”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Usług Komunalnych

Bartłomiej  Kotuła

Ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Członek: Zakład Usług Komunalnych

Halina Kotuła

Ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Część I 306 000,00 zł

Część II 118 930,00 zł

2.

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta

Część I 552 500,00 zł

Część II  282 000,00 zł

3.

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „ INTERPROMEX” Sp. z o.o.

Ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

Część I 629 000,00 zł

Część II 253 370,00 zł

4.

OGRODNICTWO NIEWIARA

Krzysztof Kowal

Ul. Armii Ludowej 2, 42-500 Będzin

Część I 331 500,00 zł

Część II 165 300,00 zł

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena dla części I

RAZEM

Liczba pkt w kryterium

 cena dla części II

RAZEM

1

100,00

100,00

100,00

100,00

2

55,38

55,38

42,17

42,17

3

48,65

48,65

46,94

46,94

4

92,31

92,31

71,95

71,954

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ  UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Dla części I zamówienia:

Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Usług Komunalnych

Bartłomiej  Kotuła

Ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Członek: Zakład Usług Komunalnych

Halina Kotuła

 Ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

Dla części II zamówienia:

Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Usług Komunalnych

Bartłomiej  Kotuła

Ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Członek: Zakład Usług Komunalnych

Halina Kotuła

 Ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
                                                          PREZYDENT MIASTA
                                                              mgr Radosław Baran


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:17.12.2009 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:17.12.2009 09:05