ZP.34101-16/09                                                       Będzin, dnia 28.12.2009 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Dostawa prasy codziennej i specjalistycznej do Urzędu Miejskiego
w Będzinie w roku 2010”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

Lp.

Wykonawca

CENA

Kolporter S.A Oddział Śląski

ul. Roździeńskiego 1B , 40-382 Katowice

31 817,18 zł

 RUCH S.A , ul. Goetla , 40-749 Katowice

27 467,64 zł

Garmond-Press Kraków Sp. z o.o.                                ul. Lubicz 3 , 31-034 Kraków

Po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych 30 798,32 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

RUCH S.A , ul. Goetla , 40-749 Katowice

Najniższa cena.

Prezydent Miasta Będzina

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:29.12.2009 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:29.12.2009 09:46