Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK)

Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
pokój nr 34 do 36, przy wejściu głównym
tel. przez centralę: +48 32 267 70 41 do 44 wew. 249
lub 131 lub bezpośrednio: +48 32 267 9 249, +48 32 267 9 131 (tel/fax)
e-mail: wzk@um.bedzin.pl

kierownik BZK: Mirosław Krycia
pokój 36, przy wejściu głównym, tel. nr  +48 32 267 70 41 do 44 wew. 249 
oraz bezpośredni  +48 32 267 9 249


         Do zadań komórki organizacyjnej  Urzędu Miejskiego należy w szczególności realizacja ustawowych zadań z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych – zarządzania kryzysowego, w tym szczególnie:

 • kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta;

 • realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego;

 • planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń oraz treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

 • zapobieganie, przeciwdziałanie i  usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

 • organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;  

 • współdziałanie z zespołem  zarządzania kryzysowego – organem pomocniczym Prezydenta Miasta Będzina oraz  obsługa kancelaryjno –biurowa prac zespołu;

 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta;

 • wykonywanie funkcji Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta, poprzez zapewnienie stałego i całodobowego dyżuru:

 1. w sytuacjach kryzysowych:
  - współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego oraz podmiotami  prowadzącymi akcje poszukiwawcze i humanitarne;
  - współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  - całodobowe alarmowanie zespołów i sztabów kryzysowych;
  - dokumentowanie podjętych czynności;
 2. na potrzeby podnoszenia gotowości obronnej Państwa;
 3. czasie prowadzenia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania;

 

           Organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego, na terenie miasta Prezydent Miasta Będzina – szef gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, ma prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.

Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta (ODP):
tel. +48 032 267 70 41-44 wew. 219, +48 32 267 9 219, +48 32 267 37 16 (tel/fax)

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzanie kryzysowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:01.08.2003 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:05.12.2018 08:07