ZP.34101-5/10                                                            Będzin, dnia 01.02.2010r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            Na podstawie art.701 i 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

 ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

I.ORGANIZATOR PRZETARGU zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM:

Gmina Będzin reprezentowana przez

                                               Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

NIP: 625 - 00 - 14 – 503 REGON: 000515649

Adres do korespondencji: 
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20 pok.117

tel./ fax. 267-91-34  

wim@um.bedzin.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  - robota budowlana:

Remont chodnika przy ulicy Zwycięstwa na wysokości bloków 4; 6; 8 w ramach zadania „ Remonty kapitalne dróg ”

CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe

          45.23.31.40-2 roboty drogowe

          45.23.32.53-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszychTreść zaproszenia wraz z  załącznikami  umieszczono poniżej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:03.02.2010 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:03.02.2010 13:37