INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY


1.ZAMAWIAJĄCY:   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  reprezentowany przez   Dyrektora Ośrodka z siedzibą : 42-500 Będzin, ul. Sportowa 6 REGON: 270085317   NIP: 625-14-30-221

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Organizacja obozu sportowego”

3.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

S.C. E i K Szewczyk Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny SILESIA
ul. Brodek 4, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

4.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

S.C. E i K Szewczyk Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny SILESIA
ul. Brodek 4, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

78 750,00 zł

2

Hotel „Tycjan”

Usługi Agroturystyczne Lidia Tyc

Plac Wolności 7 31-360 Milówka

84 000,0 zł


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

cena

RAZEM

1.


100,00


100,00

2.


93,75


93,75


Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp , dnia  10.02.2010r. jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie  przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo dnia 13.02.2010r. jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie  przesłane w inny sposób.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja obozu sportowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:04.02.2010 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Edmund Mikołajczak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:17.01.2011 08:47