ZP. 34121-2/10                                                 Będzin, dnia 10.02.2010r.

 

    DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych na terenie gminy Będzin”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

               

Załącznik nr   9 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykaz dróg gminnych objętych mechanicznym zmywaniem jezdni

w okresie wysokich temperatur

Lp.

Ulica

Długość

(-)

(-)

(km)

1

Ul. Małachowskiego /łącznie z placem dworcowym PKP

0,791

2

Ul. Sączewskiego

0,435

3

Ul. Potockiego

0,172

4

Ul. Modrzejowska

0,865

5

Ul. 11-go Listopada

1,240

6

Ul. Piłsudskiego

0,953

7

Ul. Zawale

0,418

8

Ul. Jasna

0,202

9

Ul. Bema

0,274

10

Ul. Kościuszki

1,641

11

Ul. Krasickiego I

0,623

12

Ul. Sportowa

0,478

13

Pl. 3-go Maja

0,169

14

Ul. Czeladzka

0,163

15

Ul. Moniuszki

0,082

16

Ul. Rybna

0,157

17

Ul. Teatralna

0,625

18

Ul. Słowiańska

0,523

19

Ul. Partyzantów

1,147

20

Ul. Armii Ludowej

0,580

21

Ul. Findera

0,478

22

Ul. Fornalskiej

0,321

23

Ul. Armii Krajowej

0,261

24

Ul. Skalskiego

0,719

25

Ul. Kniewskiego

0,524

26

Ul. Zwycięstwa

0,667

27

Ul. 9 Maja

0,730

28

Ul. Chmielewskiego

0,548

29

Ul. I Armii Wojska Polskiego

0,362

30

Ul. Rutkowskiego

0,189

31

Ul. Rewolucjonistów

0,714

32

Ul. Walki Młodych

0,349

33

Ul. Bursztynowa

0,662

34

Ul. Jasielska

0,592

35

Ul. Piastowska

0,801

36

Ul. Krośnieńska

0,589

37

Ul. Sierż. Załogi

0,584

38

Ul. Lipowa

0,394

39

Ul. Jesionowa

0,393

Razem

21,415

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:10.02.2010 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:10.02.2010 14:42