Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wnioski
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.02.2010 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.07.2021 11:26

Rejestr zmian dokumentu

08.07.2021 11:26 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.07.2021 11:26 Dodano załącznik "Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania
z przystanków.docx"

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:23 Zmieniono tytuł załącznika z "ZPD 2018 Wniosek
HANDEL.pdf" na "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE
PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA PRZENOŚNEGO PUNKTU
HANDLOWEGO"

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:23 Zmieniono tytuł załącznika z "ZPD 2018 Wniosek
REKLAMA.pdf" na "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE
PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA TABLICY REKLAMOWEJ"

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:23 Zmieniono tytuł załącznika z "ZPD 2018 Wniosek
ROBOTY.pdf" na "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE
PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT"

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:22 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.07.2021 11:21 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.07.2021 11:19 Zmieniono tytuł załącznika z "ZPD 2018 Wniosek UU.pdf" na
"WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA na lokalizację w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego"

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:16 Dodano załącznik "ZPD 2018 Wniosek HANDEL.pdf"
(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:16 Dodano załącznik "ZPD 2018 Wniosek REKLAMA.pdf"
(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:16 Dodano załącznik "ZPD 2018 Wniosek ROBOTY.pdf"
(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:16 Dodano załącznik "ZPD 2018 Wniosek UU.pdf"
(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:14 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.07.2021 11:14 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
LOKALIZACJĘ / PRZEBUDOWĘ* ZJAZDU*"

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:13 Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:13 Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA TABLICY
REKLAMOWEJ

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:13 Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA PRZENOŚNEGO
PUNKTU HANDLOWEGO

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:12 Usunięto załącznik Wniosek o uzgodnienie zasad
korzystania z przystanków.docx

(Piotr Witelus)
08.07.2021 11:12 Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
LOKALIZACJĘ / PRZEBUDOWĘ* ZJAZDU*

(Piotr Witelus)
12.01.2021 10:53 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.01.2021 10:53 Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości opłat.docx"
(Piotr Witelus)
12.01.2021 10:52 Usunięto załącznik Deklaracja o wysokości opłat.docx
(Piotr Witelus)
12.01.2021 10:52 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.01.2021 10:47 Dodano załącznik "Zarzadzenie Nr 0050.423.2020 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31.12.2020.pdf"

(Piotr Witelus)
04.11.2020 13:36 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
03.11.2020 14:44 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
03.11.2020 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.344.2020 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 3.11.2020.odt"

(Piotr Witelus)
03.11.2020 14:41 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
03.11.2020 14:38 Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości opłat.docx"
(Piotr Witelus)
03.11.2020 14:38 Dodano załącznik "Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania
z przystanków.docx"

(Piotr Witelus)
14.10.2020 14:52 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
14.10.2020 14:52 Usunięto załącznik 4. Oświadczenie o zamiarze
zatrudniania kierowców - osobiście.pdf

(Piotr Witelus)
14.10.2020 14:51 Usunięto załącznik 3. Oświadczenie o zamiarze
zatrudniania kierowców - nie osobiście.pdf

(Piotr Witelus)
14.10.2020 14:51 Usunięto załącznik 1a. Wniosek o zmianę w licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką..pdf

(Piotr Witelus)
14.10.2020 14:51 Usunięto załącznik 2. Oświadczenie o niekaralności.pdf
(Piotr Witelus)
14.10.2020 14:51 Usunięto załącznik 1. Wniosek o udzielenie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką..pdf

(Piotr Witelus)
14.10.2020 14:50 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.08.2019 14:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.08.2019 14:31 Zmieniono tytuł załącznika z "2. Oświadczenie o
niekarnalności.pdf" na "2. Oświadczenie o
niekaralności.pdf"

(Michał Karoń)
08.08.2019 14:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.08.2019 14:25 Dodano załącznik "1. Wniosek o udzielenie licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką..pdf"

(Michał Karoń)
08.08.2019 14:25 Dodano załącznik "1a. Wniosek o zmianę w licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką..pdf"

(Michał Karoń)
08.08.2019 14:25 Dodano załącznik "2. Oświadczenie o niekarnalności.pdf"
(Michał Karoń)
08.08.2019 14:25 Dodano załącznik "3. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania
kierowców - nie osobiście.pdf"

(Michał Karoń)
08.08.2019 14:25 Dodano załącznik "4. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania
kierowców - osobiście.pdf"

(Michał Karoń)
06.07.2018 09:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.07.2018 09:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.07.2018 09:44 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
LOKALIZACJĘ / PRZEBUDOWĘ* ZJAZDU*"

(Michał Karoń)
06.07.2018 09:44 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE
PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT"

(Michał Karoń)
06.07.2018 09:44 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE
PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA TABLICY REKLAMOWEJ"

(Michał Karoń)
06.07.2018 09:44 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE
PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA PRZENOŚNEGO PUNKTU
HANDLOWEGO"

(Michał Karoń)
06.07.2018 09:42 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

(Michał Karoń)
06.07.2018 09:42 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie obiektu handlowego przenośnych punktów
handlowych w pasie drogowym

(Michał Karoń)
06.07.2018 09:42 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie
drogowym

(Michał Karoń)
03.09.2013 12:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.09.2013 12:55 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

(Michał Karoń)
03.09.2013 12:55 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie obiektu handlowego przenośnych punktów
handlowych w pasie drogowym"

(Michał Karoń)
03.09.2013 12:55 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie
drogowym"

(Michał Karoń)
03.09.2013 12:52 Usunięto załącznik WNIOSEK zezwolenie na umieszczenie
nośnika reklamowego

(Michał Karoń)
03.09.2013 12:52 Usunięto załącznik WNIOSEK zajęcie pasa drogowego
prowadzenie robót

(Michał Karoń)
03.09.2013 12:52 Usunięto załącznik WNIOSEK umieszczenie obiektu
handlowego w pasie drogowym

(Michał Karoń)
19.08.2013 12:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.08.2013 12:36 Usunięto załącznik WNIOSEK o udzielenie licencji na
wykonywanie przewozu osób TAXI

(Michał Karoń)
19.08.2013 12:35 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2
(Michał Karoń)
19.08.2013 12:35 Usunięto załącznik Załącznik Nr 1
(Michał Karoń)
15.12.2011 11:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.12.2011 11:12 Usunięto załącznik WNIOSEK o udzielenie licencji na
wykonywanie przewozu osób TAXI

(Aleksandra Bartosz)
15.12.2011 11:12 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
(Aleksandra Bartosz)
15.12.2011 11:12 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
(Aleksandra Bartosz)
15.12.2011 11:12 Dodano załącznik "WNIOSEK o udzielenie licencji na
wykonywanie przewozu osób TAXI"

(Aleksandra Bartosz)
29.09.2011 15:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.09.2011 15:27 Usunięto załącznik WNIOSEK o udzielenie licencji na
wykonywanie przewozu osób TAXI

(Aleksandra Bartosz)
29.09.2011 15:26 Dodano załącznik "WNIOSEK o udzielenie licencji na
wykonywanie przewozu osób TAXI"

(Aleksandra Bartosz)
29.09.2011 15:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.09.2011 15:10 Dodano załącznik "WNIOSEK o udzielenie licencji na
wykonywanie przewozu osób TAXI"

(Aleksandra Bartosz)
29.09.2011 15:09 Usunięto załącznik WNIOSEK o udzielenie licencji na
wykonywanie przewozu osób TAXI

(Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 10:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 10:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 09:58 Usunięto załącznik Wniosek 4
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 09:58 Usunięto załącznik Wniosek 2
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 09:58 Usunięto załącznik Wniosek 3
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 09:58 Usunięto załącznik Wniosek 1
(Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 09:57 Dodano załącznik "WNIOSEK zezwolenie na umieszczenie
nośnika reklamowego"

(Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 09:57 Dodano załącznik "WNIOSEK zajęcie pasa drogowego
prowadzenie robót"

(Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 09:57 Dodano załącznik "WNIOSEK umieszczenie obiektu handlowego
w pasie drogowym"

(Aleksandra Bartosz)
26.07.2011 09:57 Dodano załącznik "WNIOSEK o udzielenie licencji na
wykonywanie przewozu osób TAXI"

(Aleksandra Bartosz)
02.05.2011 13:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.09.2010 10:37 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
14.09.2010 10:37 Dodano załącznik "Wniosek 4"
(Michał Wiśniewski)
14.09.2010 10:36 Usunięto załącznik Wniosek 4
(Michał Wiśniewski)
14.09.2010 10:18 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
14.09.2010 10:14 Dodano załącznik "Wniosek 2"
(Michał Wiśniewski)
14.09.2010 10:14 Usunięto załącznik Wniosek 2
(Michał Wiśniewski)
14.09.2010 10:13 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
14.09.2010 10:12 Dodano załącznik "Wniosek 3"
(Michał Wiśniewski)
14.09.2010 10:12 Usunięto załącznik Wniosek 3
(Michał Wiśniewski)
22.02.2010 12:14 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
22.02.2010 12:10 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)