Zarządzenie Nr 0151/12/2010
     Prezydenta Miasta Będzina
     z dnia 22 stycznia 2010 roku.


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie miasta Będzina.

Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1. art.30 ust.1.ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. Poz 1591 z późn. zm.) art.406 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz .U. z 2008 r. Nr 25. poz 150 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVIII/891/2010 z dn. 04 stycznia 2010  roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2010 rok.

zarządzam:

§1

Zatwierdzić Regulamin dofinansowywania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku  modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie miasta Będzina, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzyć Wiceprezydentowi Miasta Będzina
Wojciechowi Szymczykowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowywanie modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie miasta Będzina ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:24.02.2010 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Piątek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.06.2012 13:58