ZP.34101-2/10                                                         Będzin, dnia 01.03.2010 r.

    

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zadania pn.: „Pielęgnacja lasu komunalnego. Przygotowanie terenu do zalesienia, trzebież wczesna na całym wzgórzu”

W związku z wątpliwościami dotyczącymi doświadczenia oraz prawidłowości skalkulowania ceny dla zadania I  Zamawiający pismem z dnia 11.02.2010r. wezwał Wykonawcę Zakład Usług Komunalnych   Halina Kotuła  ul. Wolności 28a , 42-500 Będzin   o przedłożenie wyjaśnień. Wykonawca żądanych wyjaśnień nie złożył w związku z powyższym Zamawiający uznaje,  iż Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Druga oferta złożona w postępowaniu przez Wykonawcę P.P.H.U. LARIX Michał Miłoch ul. Mostowa 8, 42-470 Siewierz przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

PREZYDENT MIASTA

           mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:01.03.2010 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:01.03.2010 14:32