REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Zakres działania referatu:

Zakres działania referatu ochrony środowiska obejmuje:

1. opracowywanie i realizowanie:

1) Programu ochrony środowiska dla miasta Będzina;

2) Programu ochrony powietrza na terenie Gminy Będzin.

2. ochronę przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu,

3. kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych,

4. prawną ochronę drzew i krzewów,

5. ochronę powierzchni ziemi,

6. ochronę gruntów rolnych i leśnych,

7. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i łowiectwem,

8. pielęgnacja lasów komunalnych,

9. postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,

10. prowadzenie spraw związanych z górnictwem, hałasem i polami elektroenergetycznym,

11. podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami."Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Refeat Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:09.03.2010 08:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zuzanna Kurczek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:02.07.2010 11:13