Do Wykonawców 1

ZP.34101-6/10                                                                       Będzin, dnia 17.03.2010r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

            WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy zadaniA pn.: „ Remont chodnika w ciągu ulicy Sportowej w Będzinie w ramach zadania „Remonty kapitalne dróg”

PYTANIE 1: W pozycji nr 13 przedmiaru robót ujęte zostały bariery ochronne.

Jakiego typu powinny być bariery?

 

ODPOWIEDŹ 1: W poz. 13 przedmiaru robót  jest demontaż i montaż bariery istniejącej ochronnej tj. ogrodzenie segmentowe U-12a.]
                          
                       
mgr Radosław Baran


                         PREZYDENT MIASTA

                                                                                                     


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2010 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż