ZP. 34121-5/10                                                           Będzin,  dnia 01.04.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

 

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

„Wykonywanie    prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, rozgraniczeniem i wznowieniem granic nieruchomości, z opracowaniem mapy do celów projektowych, z pomiarem uzupełniającym sytuacyjno - wysokościowym oraz z połączeniem działek w jedną nowo powstałą działkę”

 

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

INTER-GEO

ul. Baczyńskiego 27, 41-203 Sosnowiec

59 804,40 zł

2.

Pracownia Geodezyjno –Kartograficzna „EDMAR” s.c.

Edward Mularczyk, Marcin Mularczyk

ul. Graniczna 12/105
 41-300 Dąbrowa Górnicza

82 106,00 zł

3.

Biuro Usług Geodezyjno – Kartograficznych

ul. 11-go Listopada 4/67, 42-500 Będzin

59 780,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GEOS Geodezyjna Spółka Cywilna

Kasprzyk -Wójcik-Gwiazda

ul. Sączewskiego 27/19, 42-500 Będzin

89 548,00 zł

5.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Prawne

„WIGRA” S.C.

Jerzy Wilk, Radosław Ostrowski

ul. Katowicka 23, 41-250 Czeladź

18 049,90 zł

po dokonaniu poprawy omyłek  rachunkowych

46 966,34 zł

6.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOSTAN”  Paweł Stanek

Al. Piłsudskiego 39/31, 43-609 Jaworzno

55 998,00 zł

 


4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Prawne

„WIGRA” S.C.

Jerzy Wilk, Radosław Ostrowski

ul. Katowicka 23, 41-250 Czeladź

 

Najkorzystniejsza oferta.

          
5. 1 Wykonawca został wykluczony.

6. Oferta nr 1  została odrzucona.

7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 08.04.2010r.

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

                                                        mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:06.04.2010 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:06.04.2010 12:51