Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2010 r.

w sprawie:

  • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2010 roku

  • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2010 roku

  • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2010 roku

  • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2010 roku

  • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2010 roku

  • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2010 rok działki nr 3754 km.9 o łącznej powierzchni 3830 m2 położonej w Będzinie

  • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2010 rok działki nr 14/13 km 25 o powierzchni 23 m2 oraz użytkowania wieczystego udziału 1/18cz. działek nr 14/19, 4/43, 19/23 i 19/24 o łącznej powierzchni 981 m2, położonych w Będzinie

  • zatwierdzenia treści ogłoszenia naboru wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Będzin, powołania Komisji Konkursowej do określenia w 2010 r. wysokości wsparcia finansowego dla klubów sportowych oraz przyjęcia kryteriów oceny złożonych wniosków

  • zmian w budżecie miasta na 2010 rok

  • ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2010 roku


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:08.04.2010 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:14.04.2010 08:10