Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP. 34121-7/10                                                                           Będzin,  dnia 12.04.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Józefczaka 29, 41-902 Bytom

18 300,00 zł

2.

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów

18 446,40 zł

3.

Paweł Manikowski Rzeczoznawca majątkowy

ul. Leszczynowa 11a, 43-600 Jaworzno

14 640,00 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

     Paweł Maniakowski Rzeczoznawca Majątkowy

     ul. Leszczynowa 11a, 43-600 Jaworzno

     Najkorzystniejsza oferta.

           

5.Jeden Wykonawca został wykluczony.

6.Oferta nr 1 została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 19.04.2010r.

Z upoważnienia  PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2010 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż