Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.04.2010 r.

w sprawie:

  • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu

  • wprowadzenia Regulaminu postępowania przy prowadzeniu przetargów na najem wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność i współwłasność Gminy Będzin oraz pozostających w jej zarządzie

  • uchylenia Zarządzenia Nr 0151/259/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.06.2006 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk s palarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina

  • zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2010 demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych

  • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.04.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:15.04.2010 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:26.04.2010 11:06