ZP. 34121-6/10                                                                           Będzin,  dnia 27.04.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Utrzymanie  zieleni w pasach  drogowych na terenie gminy Będzin w 2010 r.”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni

Marian Stach

ul. Nowy Świat 66, 41-706 Ruda Śląska

383 842,29 zł

2.

Przedsiębiorstwo Techniczno -Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o.

ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

285 776,00 zł

3.

Ogrodnictwo NIEWIARA

Krzysztof Kowal

ul. Armii Ludowej 2, 42-500 Będzin

164 947,30 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z  o.o.

ul. Paryska 11,42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta.

 

5. Jeden Wykonawca został wykluczony.

6. Jedna  oferta została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 05.05.2010r.

                                     

   PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:28.04.2010 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:28.04.2010 09:56