Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP. 34111-1/10                        Będzin,  dnia 30.04.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

 

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Budowa drogi dojazdowej  do Osiedla Podskarpie” - projekt wraz z wykonawstwem

 

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

„EKOBUD –W” Sp. z o.o.

ul. Perla 10, 41-301 Dąbrowa Górnicza

501 735,76 zł

2.

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum

Usługi Remontowo-Budowlane

ul. Okiennik 22, 42-431 Zawiercie

Partner Konsorcjum

P.T.H. ELEKTROINSTALACJA

ul. Piłsudskiego 38, 41-200 Sosnowiec

468 846,00 zł

3.

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z  o.o.

ul. Paryska 11,42-500 Będzin

Partner Konsorcjum

Pracownia Architektoniczna
Bogusław Pilch

ul. Bukowa 44/1, 41-600 Świętochłowice

481 900,00 zł

4.

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum

PROKOM

ul. Spółdzielcza 2, 41-200 Sosnowiec

Partner Konsorcjum

PMK s.c. ,ul. Słowiańska 13, 55-200 Oława

449 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum

Usługi Remontowo-Budowlane

ul. Okiennik 22, 42-431 Zawiercie

Partner Konsorcjum

P.T.H. ELEKTROINSTALACJA

       ul. Piłsudskiego 38, 41-200 Sosnowiec

    Najkorzystniejsza oferta.

 

5. Dwóch Wykonawców zostało wykluczonych.

6. Dwie oferty zostały odrzucone.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 07.05.2010r.

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2010 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż