ZP. 34121-8/10                                                                           Będzin,  dnia 10.05.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia , wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych , lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Gminy Będzin , celem ich zbycia

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 31 , 41-500 Chorzów

58 560,00 zł

2.

GRUPA KONSULTINGOWA DEFIN Sp. z o.o.

ul. Wolności 127 , 41-500 Chorzów

74 420,00 zł

3.

Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami „CENBUD”

ul. Nowokościelna 8 , 43-100 Tychy

52 400,00 zł

4.

Zakład Usług Inwestycyjnych „INBUD” Sp. z o.o. ,

Al. Zwycięstwa 13/47 , 41-200 Sosnowiec

48 182,00 zł

5.

Firma Konsultingowa „Manger VI”

ul. Mazowiecka 5 , 41-200 Sosnowiec

95 282,00 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Zakład Usług Inwestycyjnych „INBUD” Sp. z o.o. 

Al. Zwycięstwa 13/47 , 41-200 Sosnowiec     

Najkorzystniejsza oferta.

           

5.Żaden  Wykonawca nie został wykluczony.

6.Jedna oferta została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 17.05.2010r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:11.05.2010 08:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:11.05.2010 08:49