ZAMIESZCZONO DNIA 19.05.2010R.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128610-2010 z dnia 2010-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Będzin
1. Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych nabywanych do zasobu komunalnego w związku z realizacją zadań celu publicznego. Zakres opracowania: 1.1.Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość jednostkową nieruchomości...
Termin składania ofert: 2010-05-21


Numer ogłoszenia: 136046 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128610 - 2010 data 13.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, fax. (032) 267 62 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

·         W ogłoszeniu jest: 1.1.Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość jednostkową nieruchomości położonych w kompleksie składającym się z max. 6 działek, których zajęcie jest niezbędne w związku z realizacją celu publicznego. - 20szt. 1.2.Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości składającej się z jednej działki, której nabycie do zasobu jest związane z planowaną inwestycją celu publicznego. - 20szt. 1.7.Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne - 5szt.

·         W ogłoszeniu powinno być: 1.1.Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość jednostkową nieruchomości położonych w kompleksie składającym się z max. 6 działek, w związku z nabyciem ich do zasobu komunalnego - 10szt. 1.2.Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości składającej się z jednej działki, której nabycie do zasobu jest związane z planowaną inwestycją celu publicznego. - 10szt. 1.7.Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne - 10szt..

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20..

·         W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:19.05.2010 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:19.05.2010 11:44