INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa nr 11 reprezentowana przez
Dyrektora szkoły Jadwigę Janusz-Sender
Adres: ul. Broniewskiego 12, 42-500 Będzin
REGON: 000726369                      NIP: 625-14-33-455
Telefon   032  267 35 37                faks: 0-32 267 35 37
e-mail     sp11@bedzin.eu

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
„Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 11- ostatni etap”

3.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

PROFITECH Sp. z o.o.
45-837 Opole
ul. Zbożowa 25    
Najkorzystniejsza oferta.

4.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena


Przedsiębiorstwo Produkcyjne

STOLPLAST Sp. j.

32-065 Krzeszowice

ul. Krakowska 1

114 163,44 złPROFITECH Sp. z o.o.

45-837 Opole

ul. Zbożowa 25

92 679,18 zł


P.P.H.U. „ KOMSTA”

Okna, Drzwi, Technika Grzewcza

Mirosław Komsta

44-120 Pyskowice

ul. Nasienna 2

114 178,32 zł


FHU Marek Adamczyk

44-100 Gliwice

ul. Chorzowska 32

81 583,15 zł


EKOMAX

Kot Mariusz

42-130 Wręczyca Wielka

Wręczyca Mała ul. Długa 123

101 284,19 zł


F.H.U. CAŁKA

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Sobieskiego 12

102 694,34 zł


SYSTEMY OKIENNE KUCZYK ZUM Sp.j.

40-602 Katowice

ul. Kolejowa 58

100 803,81 zł


MONTO-TRAS S.A.

42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Majewskiego 318

99 476,81 zł


5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Jedna oferta została odrzucona.

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, dnia 02.06.2010r. jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp, albo dnia 07.06.2010r. jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w inny sposób.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.05.2010 08:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Jadwiga Janusz-Sender
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 08:21

Rejestr zmian dokumentu