ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA
ORAZ
ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

Jednym z głównych celów działania Urzędu Miejskiej w Będzinie jest poprawienie terminowości i jakości obsługi mieszkańców. Pracownicy urzędu wykonują swoje zdania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Pomimo dokładanych starań może zdarzyć się konieczność złożenia przez mieszkańców skargi lub wniosku.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu, bądź też w formie pisemnej, faxem, mailem.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają:

Rada Miejska - w sprawach dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
Prezydent, Wiceprezydent lub Pełnomocnik Prezydenta Miasta - na działalność merytoryczną Wydziałów lub Referatów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, jak również w sprawach pracowniczych.

Klientów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Prezydent: we wtorki w godz. 9.00 – 11.00,

Wiceprezydent: we wtorki w godz. 9.00 – 11.00,

Pełnomocnik Prezydenta Miasta: we wtorki w godz. 9.00 – 11.00,

Pozostali pracownicy Urzędu: codziennie w godzinach pracy.


Zapisy przyjmuje Sekretariat Prezydenta (pokój nr 104), Wydział Organizacyjny (pokój 102) telefoniczne lub osobiście.

Skargi i wnioski wniesione do Urzędu: ustnie do protokołu, w formie pisemnej, faxem, mailem - podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym w Wydziale Organizacyjnym. Skargi i wnioski wniesione ustnie do protokołu przyjmuje się sporządzając protokół przyjęcia, w którym odnotowuje się ich treść.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.08.2003 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.12.2014 08:04

Rejestr zmian dokumentu

10.12.2014 08:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.12.2014 07:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2013 10:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2013 10:03 Usunięto załącznik - (Michał Karoń)
25.10.2013 10:02 Usunięto załącznik - (Michał Karoń)
25.10.2013 10:02 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.08.2012 15:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.08.2012 15:04 Dodano załącznik "-" (Aleksandra Bartosz)
07.08.2012 15:04 Dodano załącznik "-" (Aleksandra Bartosz)
07.08.2012 12:22 Usunięto załącznik Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2011 14:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.04.2011 10:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.05.2009 12:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.06.2008 14:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
31.03.2008 08:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.03.2007 11:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 14:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 14:16Dodano załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 14:15Usunięto załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 14:14Dodano załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 14:13Usunięto załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 14:11Usunięto załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
20.10.2005 14:11Dodano załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
16.06.2005 11:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.06.2005 10:59Usunięto załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
16.06.2005 10:59Dodano załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
02.04.2004 08:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 12:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 12:47Dodano załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 12:46Usunięto załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 07:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.10.2003 07:51Dodano załącznik "Protokół z przyjęcia sprawy
wniesionej ustnie przez klienta zewnętrznego"
(Aleksandra Bartosz)
14.08.2003 09:25 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)