ZP. 34126-2/10                                                                           Będzin,  dnia 07.06.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych, papierniczych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Będzinie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Biuro-LAND

ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno

1.965,46 zł

2.

PROMYK S.C.

Wanda Kurczyna, Jolanta Zimna

ul. Teatralna 11, 41-200 Sosnowiec

                  2.318,20 zł

3

P.H.U VECTOR Sp. z o.o.

ul. Bielska 29, 40-749 Katowice

3.219,75 zł

4

F.H. INTERPAPIER

ul. Sączewskiego 13, 42-500 Będzin

2.630,33 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Biuro-LAND Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno

      Najkorzystniejsza oferta.

           

5.Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6.Żadna oferta nie została odrzucona.

7.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego dnia  14.06.2010r.

PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:08.06.2010 07:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:08.06.2010 07:36