LIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im.Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15


 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem


 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem


 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publiczne, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem


 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem


 • zmiany uchwały Nr L/921/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego przez miasto Będzin rozwoju sportu kwalifikowanego


 • nieodpłatnego przekazania do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami 3799/1 i 3799/15 karty 3 obręb Łagisza o łącznej powierzchni 854m2, położonej w Łagiszy przy ulicy Kolorowej


 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 • przyjęcia zmian w "Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina"


 • oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6358/20 na karcie mapy 21 obręb Grodziec o powierzchni 882m2 położonej przy ulicy Traugutta z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę garażową oraz pod budowę 4 garaży


 • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gminy Będzin za I półrocze oraz informacji o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Będzin


 • zmian budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załącznikach nr 1 oraz nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • nadania statutu jednostce budżetowej miasta "Miejskiej Świetlicy środowiskowej"

Uchwała Nr LIII/956/2010


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:14.06.2010 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:12.10.2010 09:07