ZP. 34121-9/10                                                                           Będzin,  dnia 14.06.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej w rejonie II”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo -Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o.

ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

596.396,48 zł

2.

''EKOŚRODOWISKO '' Sp. z  o.o.

ul. Cyryla i Metodego 50, 41-909 Bytom

507.778,80 zł

3.

Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Usług Komunalnych

Bartłomiej  Kotuła

ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Partner: Zakład Usług Komunalnych

Halina Kotuła

ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

309.441,68 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Usług Komunalnych

Bartłomiej  Kotuła

ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Partner: Zakład Usług Komunalnych

Halina Kotuła

ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta.    

5. Żaden Wykonawca  nie został wykluczony.

6. Żadna oferta nie została odrzucona.

7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 28.06.2010r.

PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.06.2010 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.06.2010 11:53