ZP. 34121-11/10                                                                         Będzin,  dnia 16.06.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Wycena nieruchomości”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Grupa Konsultingowa DEFIN Sp. z o.o.

41-500 Chorzów ul. Wolności 127

31 842,00 zł

2.

Biuro Wycen Nieruchomości ESTIMA
42-575 Strzyżowice ul. Szosowa 36B

11 370,40 zł

3.

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.

41-500 Chorzów  ul. Kościuszki 31

25 217,40 zł

4.

Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami „CENBUD”

43-100 Tychy  ul. Nowokościelna 8

12 150,00 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Biuro Wycen Nieruchomości ESTIMA
42-575 Strzyżowice ul. Szosowa 36B

 Najkorzystniejsza oferta.

           

5.Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6.Żadna oferta nie została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 22.06.2010r.

PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:17.06.2010 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:17.06.2010 10:24