ZP. 34121-15/10                                                                         Będzin,  dnia 19.07.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Konserwacja polichromii w Domu Modlitwy „Mizrachi” w Będzinie

przy ul. Potockiego 3”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI

OFERTY.


Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena
1

Pracownie Konserwacji Dzieł Sztuki s.c. Krystyna Białkiewicz Katarzyna Dzienniak , ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec

97.510,00     


4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki s.c. Krystyna Białkiewicz Katarzyna Dzienniak

ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec

Najkorzystniejsza oferta.

                                                                                                                                                       

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Żadna oferta nie została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 19.07.2010r.

                                                                                   PREZYDENT MIASTA

                                                                              mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:19.07.2010 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:19.07.2010 13:45