Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 203222-2010 z dnia 2010-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Będzin
1.Kanalizacja deszczowa : - roboty ziemne, - kanały z rur PCV o śr. 250 mm łączone na wcisk, - wpusty uliczne z osadnikiem, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm gł. do 3 m w gotowym wykopie, - odwodnienie liniowe na...
Termin składania ofert: 2010-07-27


Numer ogłoszenia: 220902 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203222 - 2010 data 09.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, fax. (032) 267 62 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20..

·         W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:22.07.2010 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:22.07.2010 14:29