ZP. 34111-8/10                                                          Będzin, dnia 23.07.2010r.

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 4

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez
                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
                                ul. 11-go Listopada 20
                                42 – 500 Będzin

 dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Budowa parkingu między ulicami Modrzejowską i Małachowskiego

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający dokonuje zmiany w poz. nr 13 załącznika nr 6 do SIWZ – przedmiar robót

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Ilość

13

KNR 5-10 0709-02-020

Mechaniczne stawianie słupów stalowych o masie do 300 kg dla oświetlenia zewnętrznego w

gruncie kategorii IV – słup SKPW 60/175/60/5,5 (Kompozytowy słup stożkowy wkopywany)

Szt.

10

UWAGA!!!
W kosztorysie ofertowym  należy uwzględnić zmianę w poz. nr 13.

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 4
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:23.07.2010 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:23.07.2010 13:55