ZP. 34111-3/10                                                                           Będzin,  dnia 05.08.2010r.

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY NR2

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie” w ramach zadania „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku  planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
HORUS Sp. z o.o.,

 ul. Kilińskiego 14a, 44-100 Gliwice

3.522.345,07 zł

Po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych:

3 528 071,32 zł

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MASON” Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 3/1a, 40-010 Katowice

3.828.211,85 zł

Po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych:

3 862 017,61 

3.

Kompleksowa Obsługa Budownictwa
„KOBNEXT” Sp. z o.o.,
ul. Krótka 27 A, 42-200 Częstochowa

3.627.539,50 zł

4

DIWAL Jerzy Cytacki, Leszek Królicki Sp.J.,
ul. Toruńska 4, 44-100 Gliwice

4.147.037,85 zł

5

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.,
ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice

4.242.714,87 zł

6

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „STEBUD”,
Lusławice 70,  42-253 Janów

3.467.739,35 zł

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MONTERIN” Władysław Korlacki,

ul. Szkolna 7, 40-007 Katowice

4.509.852,00 zł

8

Grupa Inżynieryjno-Budowlana „ASPEKT” Sp. z o.o., ul. Tworzeń 79A, 41-303 Dąbrowa Górnicza

3.880.277,69 zł

9

„MEDREWEX” Spółka z o.o.

ul. Pokoju 91, 42-504 Będzin

4.031.386,21 zł

Po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych: 4 031 422,59 

10

Zakład Remontowo-Budowlany JUNIOR Adam Janus, ul. Szarotek 4/2,

41-709 Ruda Śląska

4.826.667,81 zł

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROBUDREM Kazimierz Lipiński,

ul. Słowackiego 28, 42-440 Ogrodzieniec

3.622.979,83 zł

12

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „BUDOREM” Roman Rejek,

ul. Zachodnia 10, 42-400 Zawiercie

5.503.014,72 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
HORUS Sp. z o.o.,

 ul. Kilińskiego 14a, 44-100 Gliwice

Najkorzystniejsza oferta.

5. Siedmiu Wykonawców zostało wykluczonych.

6. Osiem ofert  zostało odrzuconych.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 11.08.2010r.

Z upoważnienia  PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:05.08.2010 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jacek Trześniewski
Data aktualizacji:05.08.2010 15:18